Thursday, January 21, 2016

Sejarah DPMP


Dewan Persuratan Melayu Pahang (DPMP) telah ditubuhkan pada 17 Mei 1957 di Temerloh Pahang. Dengan nombor pendaftaran 238 Pahang.

Ketua 1 yang pertama adalah Haji Taib bin Muhammad Akil.

Pada awal penubuhan, Perlembagaan DPMP menyebut 'Yang Di Pertua' bagi jawatan Ketua 1.

Perlembagaan DPMP membenarkan menubuhkan cawangan disetiap Daerah dengan panggilan sebagai 'DPMP Kawasan'.